Τρίτη 28.09.2021
More

  721 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην Α’θμια εκπαίδευση

  Τι ανακοίνωσε ο Στ. Καλογιάννης

  Το Υπ. Παιδείας προχωρά στη σύσταση 721 οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στην Α’θμια εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ειδικότητες ΠΕ Καλλιτεχνών, Θεατρικών Σπουδών, Δραματικής Τέχνης και Μουσικής Επιστήμης

  Τη σύσταση οργανικών θέσεων του κλάδου των θεατρολόγων στα δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, είχε φέρει στην Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, καταθέτοντας σχετική Αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 2570/2021), μετά από συνεργασία που είχε με Ηπειρώτες αναπληρωτές θεατρολόγους.

  Στην απάντησή της η Υφυπουργός  Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζ. Μακρή, επισυνάπτει απόσπασμα των πρακτικών συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

  «..Υπήρξαν προφανείς αντιξοότητες που επέφερε η υγειονομική κρίση και αυτές έπληξαν, βεβαίως και την εκπαιδευτική διαδικασία.

  Εξειδικεύοντας για τις οργανικές θέσεις του κλάδου εκπαιδευτικών θεατρικής αγωγής, οι μόνιμοι διορισμοί είναι κύριος πυλώνας της πολιτικής του Υπουργείου μας και κυρίαρχο στοιχείο του προγραμματισμού μας.

  Έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για διορισμό δέκα χιλιάδων πεντακοσίων μόνιμων εκπαιδευτικών για τη γενική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, ενισχύεται το δημόσιο σχολείο με ανθρώπινο δυναμικό, στηρίζεται η μαθησιακή διαδικασία και παρέχουμε σε δασκάλους και μαθητές τη σταθερότητα, την προοπτική και τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης.

  Στους μόνιμους διορισμούς που καλύπτουν σημαντικές ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος προστίθενται και οι τεσσερισήμισι χιλιάδες διορισμοί στην ειδική αγωγή που υλοποιήθηκαν το 2020, που ήταν οι πρώτοι στη χώρα στον ευαίσθητο αυτό χώρο».

  Και συνεχίζει η Υφυπουργός κα Μακρή:

  «…Ψηφίστηκε τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον ν. 4807/2021, όπου στο άρθρο 55 ορίζεται ότι, πρώτον, συστήνονται πλέον των υφισταμένων επτακόσιες είκοσι μία οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων θέσεων από τη δευτεροβάθμια σε διάφορους κλάδους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες ΠΕ Καλλιτεχνικών με τριακόσιες πέντε θέσεις, ΠΕ 71.1 Μουσικής Επιστήμης με ογδόντα εννέα θέσεις, ΠΕ 91.1 Θεατρικών Σπουδών με εκατόν εβδομήντα μία θέσεις, ΠΕ 91 Δραματικής Τέχνης με δεκαπέντε θέσεις.

  Οι θέσεις αυτές κατανέμονται άπαξ σε διευθύνσεις εκπαίδευσης ανά περιοχή μετάθεσης και σχολικές μονάδες.

  Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 7 του ν. 3848/2010, όπως ισχύει,  προκύπτει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά, έπονται της διαδικασίας των μεταθέσεων των υπηρετούντων μονίμων εκπαιδευτικών και πραγματοποιούνται στις εναπομείνασες, μετά τις μεταθέσεις, κενές θέσεις.

  Εκδόθηκαν, λοιπόν, οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, άλφα, υποψηφίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 και με την ολοκλήρωση των ενστάσεων και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, θα πραγματοποιηθούν οι διορισμοί μονίμων και οι προσλήψεις αναπληρωτών.

  Μέχρι την τελική έκδοση των αξιολογικών πινάκων, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές».

  Σε ό,τι αφορά της προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Θεατρικών Σπουδών και Δραματικής Τέχνης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στη Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο και της δευτεροβάθμιας, η Υφυπουργός αναφέρει:

  «Οι προσλήψεις έγιναν σε πέντε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ανάλογα με τα λειτουργικά κενά. Επιπροσθέτως, έγιναν προσλήψεις σε άλλες δύο χρονικές περιόδους με την έκδοση ειδικής πρόσκλησης για συγκεκριμένα σχολεία και σε δύο χρονικές περιόδους προσλήψεις τρίμηνης διάρκειας λόγω COVID 19 για την κάλυψη και νόμιμη δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Μέχρι την 5η Μαρτίου 2021 προσλήφθηκαν στην Πρωτοβάθμια αναπληρωτές Θεατρικών Σπουδών και Δραματικής Τέχνης της Γενικής Εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων στην Ειδική Αγωγή συνολικά εννιακόσιοι πενήντα οκτώ.

  Προσλήφθηκαν, επίσης, για την κάλυψη και νόμιμη διαδικασία τρίμηνης σύμβασης λόγω COVID 19 τριάντα.

  Στη δευτεροβάθμια προσλήφθηκαν αναπληρωτές Θεατρικών Σπουδών και Δραματικής Τέχνης της Γενικής Εκπαίδευσης των δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων και την Ειδική Αγωγή, δεκαεννέα.

  Όπως γίνεται αντιληπτό, οι εκπαιδευτικοί Θεατρικής Αγωγής και εν γένει των καλλιτεχνικών μαθημάτων είναι απαραίτητοι και γι’ αυτόν τον λόγο προβήκαμε και σε αυτή τη σύσταση».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ