Σάββατο 01.04.2023
More

  Αναγκαίος ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός

  Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής μετείχε ο Σταύρος Καλογιάννης, ο οποίος τοποθετήθηκε για θέματα που αφορούν στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

  Στην εισήγησή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

  «Στον προγραμματισμό της Επιτροπής Περιβάλλοντος πρέπει να τεθούν θέματα που αφορούν στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό σε ολόκληρη τη χώρα, όπως τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τις ΑΠΕ και τον Τουρισμό, τα οποία είναι απολύτως συνυφασμένα με την προστασία του περιβάλλοντος.

  Ειδικότερα, όσον αφορά στο νέο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ που μελετάται, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που εγκρίθηκε το 2019 και βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης, η νέα δέσμη μέτρων προσαρμογής της ΕΕ στον στόχο του 55%, δηλαδή το ευρωπαϊκό σχέδιο για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, τα νέα δεδομένα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

  Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό ουσιαστικά δεν υπάρχει εδώ και χρόνια, μετά από σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ», ανέφερε ο Σταύρος Καλογιάννης. «Έως ότου εγκριθεί νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό, η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα βασίζεται σε προβλέψεις που τυχόν υπάρχουν σε υφιστάμενα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. Όμως αυτές οι προβλέψεις ούτε ολοκληρωμένες είναι, ούτε έχουν λάβει υπόψη τις μεγάλες επιπτώσεις της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι συνεπώς ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των δύο πολύ σημαντικών Ειδικών Χωροταξικών, ΑΠΕ και Τουρισμού, από το Υπ. Περιβάλλοντος.

  Απολύτως συνυφασμένα με τα Ειδικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια είναι τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ), μια πολύ μεγάλη παρέμβαση που προωθεί η σημερινή Κυβέρνηση και αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό σχεδόν στο σύνολο των οικισμών της χώρας. Υπάρχουν όμως ήδη περιοχές του δικτύου NATURA που προστατεύονται από Προεδρικά Διατάγματα, όπως τα Τζουμέρκα.

  Παράλληλα, για τις περιοχές του δικτύου NATURA εκπονούνται ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες θα εγκριθούν με Προεδρικά Διατάγματα, όπως αντίστοιχα και τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συνεπώς, να ενημερωθούμε πώς αντιμετωπίζουν οι μελετητές και κυρίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αυτά τα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, σε ποια εξ αυτών θα δοθεί προτεραιότητα και ποιο το χρονοδιάγραμμα θεσμοθέτησης, τόσο των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων όσο και των ΤΠΣ, δεδομένων και των πιεστικών χρονικών ορίων που θέτει για τα ΤΠΣ το Ταμείο Ανάκαμψης».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ