Σάββατο 18.09.2021
More

  Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

  Αναμένεται να ψηφιστεί έως τις 27 Ιουλίου

  Κατατέθηκε στη Βουλή, αργά το βράδυ της Επιτροπής, το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

  Το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί από την ολομέλεια έως τις 27 Ιουλίου.

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το νομοσχέδιο «εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις δομές και τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την ουσιαστική συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη συστηματική παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών».

  Οι αλλαγές κινούνται σε δύο κεντρικούς άξονες, την αναβάθμιση των στελεχών και δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την ορθολογική αναδιάταξη των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης.

  Σε ό,τι αφορά στον πρώτο άξονα, οι κύριοι πυλώνες του νομοσχεδίου είναι «α) η θεσμοθέτηση στελεχών εκπαίδευσης με αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα (Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Σύμβουλοι Εκπαίδευσης), β) η αύξηση του αριθμού των Συμβούλων Εκπαίδευσης (800) σε σχέση με τον υφιστάμενο αριθμό των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (540), γ) η τοποθέτηση των νέων στελεχών της εκπαίδευσης κοντά στη σχολική μονάδα και το Εργαστηριακό Κέντρο, με την υπαγωγή των Συμβούλων Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπου υπάγονται διοικητικά οι σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. και δ) η ενίσχυση του έργου των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία).

  Αναφορικά με τον δεύτερο άξονα, οι κύριοι πυλώνες του νομοσχεδίου είναι: «α) η συμπερίληψη της αξιολόγησης στα κριτήρια επιλογής, β) η αναδιάταξη των συμβουλίων επιλογής και η διάκρισή τους από τα υπηρεσιακά συμβούλια, γ) ο εξορθολογισμός της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων με τη θέσπιση μελέτης περίπτωσης και τη μείωση του αριθμού των υποψηφίων που καλούνται σε αυτή, ήτοι 50% και τουλάχιστον τριπλάσιος των προκηρυσσόμενων θέσεων και δ) η περιοδική αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και εν μέσω της θητείας τους».

   

  Με πληροφορίες από ΑΠΕ

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ