Παρασκευή 19.08.2022
More

  Παράταση έξι μηνών- μείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων

  Ο μηχανικός Πέτρος Μπούγιας για τους δασικούς χάρτες

  Για τις εξελίξεις στους Δασικούς Χάρτες μίλησε ο μηχανικός Πέτρος Μπούγιας. Ο κ. Μπούγιας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην παράταση έξι μηνών που δόθηκε για την υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες σε ότι αφορά το περιεχόμενο των Δασικών Χαρτών αλλά και στην μείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά 50%.

  Όπως είπε, έρχεται νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση των σφαλμάτων που έχουν προκύψει σχετικά με το είδος χαρακτηρισμού της γης, με την οποία θα αντιμετωπιστούν ανοιχτά ζητήματα, τα οποία αναδείχθηκαν από την ανάρτηση των αναθεωρημένων Δασικών Χαρτών, όπως:

  Τα πρόδηλα σφάλματα

  Έχει παρατηρηθεί, όπως ανέφερε ο κ. Μπούγιας ότι οικήματα χαρακτηρίζονται εν μέρει δασικά. Ακόμη και αγροτικές εκτάσεις, δρόμοι, παραλίες. Το ίδιο συμβαίνει και με στενές λωρίδες γης που ανάμεσα σε μη δασικές εκτάσεις χαρακτηρίζονται ως δασικού χαρακτήρα. Με τη ρύθμιση, επισημένεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι δεν θα απαιτείται πλέον καμία ενέργεια από τον πολίτη για τη διόρθωση σφαλμάτων, που οφείλονται σε «διοικητικά λάθη».

  Οι δασωμένοι αγροί

  Σήμερα ιδιωτικές πρώην αγροτικές εκτάσεις που έχουν δασωθεί βαρύνονται με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με ότι αυτό συνεπάγεται, όπως για παράδειγμα διεκδικήσεις από το Δημόσιο ή και χρονοβόρες διαδικασίες για τον προσδιορισμό της χρήσης.

  Οι εκχερσωμένες εκτάσεις

  Πρόκειται για εκτάσεις που έχουν εκχερσωθεί χωρίς πράξεις της διοίκησης και βρίσκονται σε αίολο νομικό καθεστώς, και κατ’ επέκταση μελλοντικά θα διεκδικηθούν από το κράτος. Η ρύθμιση θα επιλύει οριστικά όλα τα ζητήματα, ενώ συγχρόνως θα προστατεύει το Δημόσιο από τους καταπατητές. Η κυριότητα του Δημοσίου. Έχει παρατηρηθεί εκτάσεις που είναι εν μέρει δασικές να εμφανίζονται αυτόματα στο Κτηματολόγιο ως διεκδικούμενες από το Δημόσιο. Η προωθούμενη ρύθμιση θα προβλέπει την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή το Δημόσιο θα είναι υποχρεωμένο να αποδεικνύει την ιδιοκτησία του επί των αμφισβητούμενων εκτάσεων.

  Έχει ανακύψει ζήτημα με περιοχές που χαρακτηρίστηκαν δασικές λόγω ασπαλάθων. Το 2018 το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών εξαίρεσε τα φρύγανα από τη δασική βλάστηση αλλά όχι τους ασπάλαθους. Πλέον στον δρόμο του αποχαρακτηρισμού βρίσκονται και οι ασπάλαθοι. Η δυσκολία σε μεταβιβάσεις και επενδύσεις. Δεν μπορούν να γίνουν δικαιοπραξίες για εκτάσεις που θεωρούνται άδικα εν μέρει δασικές ή και εξ ολοκλήρου δασικές ή δασικού χαρακτήρα, ενώ έχουν τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού. Όταν μια έκταση βαρύνεται άδικα από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, καθυστερούν ή και αποτρέπονται πλήρως επενδυτικές κινήσεις. Η ρύθμιση θα προβλέπει το ξεπάγωμα των μεταβιβάσεων. Η διαδικασία των αντιρρήσεων. Ξεπερνούν τις 170.000 οι αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής από τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών. Μέσα στον Απρίλιο πιάνουν δουλειά οι Επιτροπές Εξέτασης των Αντιρρήσεων. Ανατίθεται σε ιδιώτες η προετοιμασία τους, όπως η ομαδοποίηση και η ταξινόμηση, για να διευκολυνθεί το έργο των Επιτροπών, ενώ παράλληλα προχωρά η πρόσληψη 700 υπαλλήλων στις δασικές υπηρεσίες.

  Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος διευκρινίζεται επίσης πως με την ανάρτηση των δασικών χαρτών δεν αλλάζει το καθεστώς επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες θα συνεχίσουν να καταβάλλονται.

  Τα τέλη άσκησης αντιρρήσεων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Αρθρο 1 θα πέσουν στη μισή τιμή από αυτές που αναγράφονται παρακάτω:

  α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, δέκα (10) ευρώ.

  β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα (40) ευρώ.

  γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ.

  δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

  ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

  στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.

  ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.

  η) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.

   

   

  ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  OAED

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ