Παρασκευή 19.08.2022
More

  Αυξάνονται τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων, σε συνέχεια του καθορισμού των κριτηρίων με Υπουργική Απόφαση, αναφέρθηκε ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Καμπουράκης.

  Ο κ. Καμπουράκης στάθηκε στην υπουργική απόφαση που θέλει να υπάρξει διεύρυνση του δικτύου των Προτύπων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.).

  Σύμφωνα με το Υπουργείο στόχος είναι να αυξηθούν τα σχολεία που θα είναι πρότυπα ή πειραματικά ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. «Καλούνται τα δημόσια σχολεία της χώρας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να αποκτήσουν έναν εκ των δύο χαρακτηρισμών» ανέφερε ο κ. Καμπουράκης.

  Τα κριτήρια

  Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημόσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

  α) τα προσόντα και η επάρκεια (οργανικότητα, αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού με οργανική θέση κ.ά.) του εκπαιδευτικού προσωπικού,

  β) η συμμετοχή ή διάκριση της σχολικής μονάδας ή ομάδας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και νέες δράσεις, δημιουργικές πρωτοβουλίες, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς,

  γ) η εμπειρία του σχολείου στο πεδίο της πρακτικής άσκησης φοιτητών,

  δ) η διοργάνωση ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με Α.Ε.Ι.,

  ε) η διοργάνωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών,

  στ) η λειτουργία μαθητικών ομίλων, η υλοποίηση καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας,

  ζ) οι ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις και οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης του σχολείου,

  η) το μέγεθος της σχολικής μονάδας,

  θ) η τοποθεσία της σχολικής μονάδας.

   

   

  ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  OAED

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ