Τετάρτη 22.03.2023
More

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ -«Οι αλλαγές που θα γίνουν θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο»

  «Όλες οι αλλαγές που θα γίνουν θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση», ανέφερε ο Γιώργος Αρλέτος

  Ο αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Αρλέτος απαντώντας σε ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, σχετικά με το έργο του Δακτύλιου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Τεχνική υπηρεσία του δήμου θα οριστικοποιήσει εναλλακτική πρόταση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην περιοχή πλησίον του Πανηπειρωτικού Σταδίου, ενώ θα γίνει Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, ο οποίος θα σταλεί στην Διαχειριστική Αρχή με σκοπό να συμπεριληφθούν στο έργο και οι μετατοπίσεις δικτύων ύδρευσης και ακαθάρτων.

  «Πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα. Όλες οι αλλαγές που θα γίνουν θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση» κατέληξε.

  Ο Οδοφωτισμός

  Για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού, το οποίο έχει δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου, απάντησε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάββας.

  Ο κ. Βάββας υπογράμμισε ότι η ποιότητα του έργου για τα δώδεκα χρόνια είναι πλήρως εξασφαλισμένη μέσα από αναλυτικούς όρους που περιέχονται στη σύμβαση:

  «Στην διαγωνιστική διαδικασία συμπεριλαμβανόταν φωτοτεχνική μελέτη και αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου, και επιπλέον στις ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής μετρήσεων και μελετών κάθε 24 μήνες – μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης – που θα πιστοποιούν την απόδοση του έργου και τις οποίες θα ελέγχει- επαληθεύει ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής, ο οποίος με τη σειρά του θα συντάσσει αντίστοιχη έκθεση. Επιπλέον, σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου, είναι ευθύνη και βαρύνει κατά 100% τον ανάδοχο:

  Το επίπεδο Εξοικονόμησης Ενέργειας της καταναλισκόμενης ενέργειας σύμφωνα με την προσφορά του (κατ’ ελάχιστο 62% σύμφωνα με την διακήρυξη).

  Η συντήρηση και λειτουργία του Συστήματος και των Υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού – Η αντικατάσταση Λαμπτήρων και εξοπλισμού του έργου.

  Το κόστος Αποκατάστασης Βλαβών ή/και Φθορών του συστήματος.

  Η επέμβαση για την αποκατάσταση βλαβών εντός 48 ωρών (σε εργάσιμες μέρες) και 72 ωρών (σε αργίες).

  ευθύνες Αδειοδοτήσεων, συνδέσεων, νομιμότητας λειτουργίας όλων των συστημάτων.

  Οι ποινικές Ευθύνες για τη λειτουργία του Έργου – Τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας.

  «Υπάρχουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την άψογη λειτουργία του έργου» τόνισε ο κ. Βάββας.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ