Τετάρτη 29.06.2022
More

  Η παράταξη ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και ΕΕΤΑΑ 

  Η παράταξη Καλογιάννη για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και ΕΕΤΑΑ 

  «Σχετικά με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ για τη μελέτη με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», στη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 05.10.2021, η παράταξή μας καταψήφισε την τροποποιημένη σύμβαση, διότι οι αλλαγές που έγιναν δεν αφορούσαν μόνο το χρονοδιάγραμμα, όπως αναφερόταν στο διαβιβαστικό του δημάρχου, αλλά αφορούσαν ουσιώδεις αλλαγές όπως:

  1. Δεν υπήρχε ανάλυση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (όπως σε αυτήν της 14ης Σεπτεμβρίου 2021).
  1. Δεν αναφερόταν η χρηματοδότηση από το υπουργείο (όπως σε αυτήν της 14ης Σεπτεμβρίου 2021).
  1. Δεν προέκυπτε η απαίτηση για έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο αφού δεν υπήρχε οικονομικό αντικείμενο (όπως σε αυτήν της 14ης Σεπτεμβρίου 2021).

  Απορούμε για τον ερασιτεχνισμό που εξακολουθεί να υπάρχει. Και εξηγούμαι:

  • τον Δεκέμβριο του 2019 η δημοτική αρχή είχε δηλώσει ότι τα έργα -όχι οι μελέτες- κοστολογούνται 6 εκατ.€. Και αυτό χωρίς να έχουν καν χρηματοδοτηθεί τότε οι σχετικές μελέτες, με συνέπεια να μην γνωρίζετε τί θα προκύψει από την εκπόνησή τους στο στάδιο εφαρμογής. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία να γνωρίζει κάποιος τον προϋπολογισμό των έργων πριν ακόμη εκπονηθούν οι μελέτες τους!
  • σε χρονικό διάστημα των 20 ημερών η δημοτική αρχή άλλαξε ολοκληρωτικά τη μορφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.
  • η συνεργασία που επέλεξε η δημοτική αρχή με την ΕΕΤΑΑ με τη μορφή Προγραμματικής Σύμβασης δεν συνάδει με τους όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το νόμο για τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων. Αν η δημοτική αρχή επιζητούσε, όπως έχει δηλώσει μία πιο «ευέλικτη και ουσιαστική» συνεργασία, είχε τη δυνατότητα να συνάψει ένα Μνημόνιο Συνεργασίας που θα ήταν και πιο εύκολο για εκείνη.
  • Με αυθαίρετες υποθέσεις περί μη επάρκειας του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου και με το «ζόρι» η δημοτική αρχή εκχώρησε το αντικείμενο στην ΕΕΤΑΑ. Η αναγκαιότητα μιας τέτοιας συνεργασίας θα ήταν πλήρως αντιληπτή αν συνεργαζόταν με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για να φτιάξει έναν δρόμο ειδικών προδιαγραφών ή αν συνεργαζόταν με τη ΔΕΗ για μία επέκταση μεγάλης κλίμακας του ηλεκτρολογικού δικτύου. Αλλά, πώς είναι δυνατόν η δημοτική αρχή να συνεργάζεται με την ΕΕΤΑΑ, η οποία δεν έχει ακόμη το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό. Και αυτή, στον ιδιωτικό τομέα θα αναθέσει τις μελέτες και επιπλέον θα κρατήσει και προμήθεια για τα διαχειριστικά της έξοδα. Δηλαδή, η ΕΕΤΑΑ στην προκειμένη περίπτωση υποκαθιστά τον Αναπτυξιακό Οργανισμό που η δημοτική αρχή ήθελε να συστήσει, ο οποίος και θα υποκαθιστούσε την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου!

  Και κλείνοντας το θέμα αυτό, και ενώ συμφωνούμε σε κάθε έργο που περιλαμβάνει επεμβάσεις που είναι δυνατόν να βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη, ειδικά όταν οι μελέτες χρηματοδοτούνται από δημόσιο ταμείο και εκπονούνται από μηχανικούς κατάλληλης πιστοποίησης, διαπιστώνουμε ότι για το συγκεκριμένο θέμα προκύπτουν μεθοδεύσεις που δημιουργούν πολλά ερωτηματικά.»

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ