Σάββατο 04.12.2021
More

  Με βασικό στόχο τη στήριξη των γυναικών

  Δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας

  Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) αποτελεί μια οργανωμένη δομή στήριξης, που έχει ως βασικό στόχο να στηρίξει τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν ανισότητες και διακρίσεις, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης με την οπτική του φύλου σε όσες έχουν υποστεί έμφυλη βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις.

  Στοχεύει στην αγωγή της κοινότητας και οργανώνει δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο τόσο την άρση των έμφυλων στερεοτύπων που υπονομεύουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των γυναικών, όσο και την προώθηση των γυναικών στην απασχόληση.

  Εξέχουσας σημασίας υπηρεσία που παρέχεται από τις συμβούλους του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων αποτελεί η Εργασιακή Συμβουλευτική, η οποία απευθύνεται: α) σε γυναίκες άνεργες, β) σε γυναίκες εργαζόμενες που επιθυμούν να προσανατολιστούν επαγγελματικά για να βελτιώσουν τη θέση ή και τους όρους εργασίας τους, και γ) σε γυναίκες που ενδιαφέρονται για αυτο-απασχόληση.

  Η παροχή υπηρεσιών εργασιακής στήριξης προς τις γυναίκες εστιάζει:

  α) Στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ετοιμότητας και στην ενεργοποίησή τους, ώστε να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τις προτιμήσεις και τις δυνατότητές τους και να οργανώσουν ατομικές στρατηγικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.

  β) Στην αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους και προσπαθεί να τις ενεργοποιήσει και να τις ενθαρρύνει να εντοπίσουν τις εναλλακτικές επαγγελματικές λύσεις που προσφέρονται, ώστε να εμπλακούν σε μια πιο ενεργητική διαδικασία αναζήτησης, ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.

  Οι σύμβουλοι σέβονται τα όρια των συμβουλευομένων γυναικών και της πραγματικότητας που η κάθε μία αντιμετωπίζει στον τομέα της εργασίας, ώστε τελικά οι ίδιες να διεκδικήσουν υπό καλύτερους όρους την κατάκτηση των εργασιακών τους στόχων. Η Εργασιακή Συμβουλευτική πραγματοποιείται σε έναν κύκλο συνεδριών, όπου χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία (π.χ. προφορικές ή βιωματικές δραστηριότητες, ερωτηματολόγια). Παράλληλα, οι γυναίκες λαμβάνουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και τον τρόπο αναζήτησης θέσεων εργασίας σε ηλεκτρονικά ή/και έντυπα μέσα.

  Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων διοικείται και εποπτεύεται επιστημονικά από το ΚΕΘΙ, εντάσσεται στις υποστηρικτικές δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Λειτουργεί στα Ιωάννινα από τον Ιούλιο του 2013, με εξειδικευμένο προσωπικό (Σύμβουλο Υποδοχής/Διοικητικό προσωπικό, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Νομικό) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν, ενώ παράλληλα τηρείται το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

  Πληροφορίες

  Για πληροφορίες ή προγραμματισμό ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων.

  Διεύθυνση: Μαρίκας Κοτοπούλη 68

  Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 16:00

  Τηλέφωνο: 26510 77449

  E-mail: ioannina@isotita.gr

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ