Κυριακή 14.08.2022
More

  Όταν το μικροβίωμα αξιοποιείται σε συστήματα τροφίμων

  Σε ερευνητική υποδομή με συντονιστή το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο μετέχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η πρώτη δια ζώσης συνάντηση εργασίας της Ερευνητικής Υποδομής με τίτλο «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων – FOODBIOMES» που εντάσσεται στα πλαίσια της Εθνικής Δράσης «Περιφερειακή Αριστεία».

  Η Ερευνητική Υποδομή με συντονιστή το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αποτελεί μία από τις κύριες ερευνητικές υποδομές της χώρας στον τομέα της Αγροδιατροφής, ενός τομέα που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Eθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και κύριο πυλώνα για τον Εθνικό, τον Ευρωπαϊκό, αλλά και το Διεθνή Χώρο Έρευνας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική λειτουργία του τριγώνου της γνώσης «Εκπαίδευση – Έρευνα – Καινοτομία».

  Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών του μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων για την ενίσχυση της λειτουργικής τους δράσης και την παραγωγή νέων προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των τροφίμων, τη βελτίωση παραδοσιακών τεχνικών παραγωγής και μεταποίησης και την παραγωγή νέας γνώσης για την επίδραση νέων καινοτόμων συστατικών στο μικροβίωμα και εν τέλει στην υγεία του ανθρώπου.

  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του συντονιστή εταίρου, στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, στις 14-16 Οκτωβρίου 2021 και συμμετείχαν ερευνητικές ομάδες από:

  Α) το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Τμήμα Ιατρικής και Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης), με Επιστημονικά  Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ι. Κουρκουτά,

  Β) το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Χημείας), με Επιστημονικά  Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Α. Τζάκο,

  Γ) το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), με Επιστημονικά  Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ν. Κοψαχείλη,

  Δ) το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Tμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής), με Επιστημονικά  Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Α. Κουτελιδάκη, και

  Ε) την εταιρεία Συμβούλων «Κύκλος Ποιότητας» με Υπεύθυνο τον κ. Π. Πανά.

  Θέματα συζήτησης αποτέλεσαν η οργάνωση και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Ερευνητικής Υποδομής, ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του 1ου έτους υλοποίησης του έργου, καθώς και ο προγραμματισμός και σχεδιασμός κοινών συνεργατικών ερευνητικών δράσεων, με έμφαση στην παραγωγή καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων των οποίων η αποτελεσματικότητα θα μελετηθεί μέσω κλινικών μελετών.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  OAED

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ