Κυριακή 24.10.2021
More

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-Οι διαδικασίες για νέους κόμβους στην Οικονομική Επιτροπή

  Σημαντικά έργα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου που συνεδριάζει τη Δευτέρα.

  Σημαντικά έργα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου που συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα στις 09:30.

  Τα πρώτα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  «Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

  2.Αναμόρφωση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 όπως αυτός διαμορφώθηκε με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

  3.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ.

  4.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά – Γλυκή προς Σούλι», προϋπολογισμού 355.000,00 € με ΦΠΑ.

  5.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

  6.Έγκριση του από 26-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-02-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα – Αγία Μαρίνα- Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», προϋπολογισμού 2.768.000,00 € με ΦΠΑ.

  7.Έγκριση του από 05-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 1.026.000,00 € με ΦΠΑ.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ