Δευτέρα 27.06.2022
More

  ΟΠΕΚΕΠΕ – Στους λογαριασμούς των δικαιούχων 103 εκατ. ευρώ

  Ξεκίνησε η διαδικασία πίστωσης στους δικαιούχους των βιολογικών και αγροπεριβαλλοντικών μέτρων – Από 13 Δεκεμβρίου οι ενστάσεις κατά των πληρωμών

  Ολοκληρώθηκε η καταβολή των ενισχύσεων για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και τα Βιολογικά, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να σημειώνει ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης.

  Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής:

  • του 85%των δικαιούμενων ποσών απώλειας εισοδήματος στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις των Βιολογικών (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις του έτους αιτήσεων 2021. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 60.314.743,24 ευρώ και αφορά σε 13.975 δικαιούχους πανελλαδικά.

  Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

  • του 70% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του έτους αιτήσεων 2021. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 870.355,86 ευρώ, αφορά σε 1.550 δικαιούχους (για την πρώτη πρόσκληση) σε 1.641.373,41ευρώ, αφορά 3.161 δικαιούχους (για την δεύτερη πρόσκληση) και 2.962.853,62 ευρώ αφορά 4.958 δικαιούχους (για την τρίτη πρόσκληση) πανελλαδικά.

  Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου.

  • του 75% των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς, στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του έτους αιτήσεων 2021. Το ποσό που καταβλήθηκε

  ανέρχεται σε 30.343.528,45 ευρώ και αφορά σε 4.108 δικαιούχους.

  Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών

  • του 65% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς στη δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του έτους αιτήσεων 2021. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.040.645,07 ευρώ, αφορά σε 805 δικαιούχους πανελλαδικά.

  Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου.

  • του 85% των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς, στη Δράση 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας» του έτους αιτήσεων 2021. Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 361.499,81 ευρώ και αφορά σε 690 δικαιούχους.

  Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου.

  • του 85% των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς στην Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας», του έτους αιτήσεων 2021. Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 834.592,33 ευρώ και αφορά σε 1.251 δικαιούχους και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

  Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου.

  • του 85% των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς στην Δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας», του έτους αιτήσεων 2021. Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 417.564,77 ευρώ και αφορά σε 644 δικαιούχους.

  Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου.

  -του 65% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους παραγωγούς 1ης και 2ης πρόσκλησης του έτους εφαρμογής 2021 της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων». Το ποσό ανέρχεται σε 4.949.009,86 ευρώ και αφορά σε 880 δικαιούχους πανελλαδικά.

  Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ