Τετάρτη 16.06.2021
More

  Ξεκινά η διαβούλευση για αύξηση στον κατώτατο μισθό

  Στα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαβούλευση για τον νέο κατώτατο μισθό, που αφορά περίπου 500.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και θα δώσει «ανάσα» σε εργαζομένους με καθεστώς μερικής απασχόλησης.  

  Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», τουλάχιστον ένας στους τέσσερις μισθωτούς εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και εισπράττει μισθό κάτω από 650 ευρώ το μήνα. Συνολικά 611.851 μισθωτοί εργάστηκαν στον ιδιωτικό τομέα το 2019 για λιγότερες από 35 ώρες την εβδομάδα. Αυτός είναι ο κρίσιμος πληθυσμός των ευέλικτων μορφών εργασίας – μερική και εκ περιτροπής απασχόληση – που φτάνει τους 471.595 απασχολούμενους σε μια χώρα με 1.986.336 μισθωτούς.

  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που διαρκεί 4 μήνες ο υπουργός Εργασίας θα εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο το νέο κατώτατο μισθό, που σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα διαμορφωθεί στο πεδίο μεταξύ 676 και 682 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από 26 έως 32 ευρώ το μήνα.

  Παράδειγμα

  Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του «συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση» και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης.

  Για παράδειγμα, μερικώς απασχολούμενος εργάζεται επί 20 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή 5ήμερο, 4ωρο. Ο «συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση» αμείβεται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό χωρίς τριετίες, ήτοι τα 650€, άρα το ωρομίσθιο διαμορφώνεται σε 3,9€ και ο μηνιαίος μισθός του μερικώς απασχολούμενου ορίζεται ως εξής:

  Μηνιαίος μισθός μερικώς απασχολούμενου = (Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας μερικής απασχόλησης) x (Ωρομίσθιο συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση) x (25/6) = 20 ώρες x 3,9€ x (25/6) = 324,95€.

  Τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης

  Επιστημονικοί, ερευνητικοί και άλλοι φορείς που συμμετέχουν στη διαβούλευση καλούνται να συντάξουν έκθεση προς υποβολή έως την 31η Μαρτίου, για την αξιολόγηση του ισχύοντος κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την προσαρμογή του στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες.

  Στα μέσα Απριλίου θα πρέπει να ξεκινήσει η προφορική διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων επί των υπομνημάτων, ενώ στα τέλη Απριλίου διαβιβάζονται όλα τα υπομνήματα και η τεκμηρίωση των διαβουλευομένων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

  Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 το ΚΕΠΕ συντάσσει το Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης, σε συνεργασία με 5μελή Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Η γνώμη που θα διατυπώνεται στο Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Μαΐου, μπορεί να αποκλίνει από τις εκθέσεις που υποβάλλονται.

  Εντός του τελευταίου 15ημέρου του Ιουνίου ο υπουργός Εργασίας θα πρέπει να εισηγηθεί στο υπουργικό Συμβούλιο, τον νέο κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, το οποίο δεν είναι δεσμευτικό για την εισήγησή του.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ