Παρασκευή 14.05.2021
More

  Καμία εξέταση για την επαναφορά της πενταετούς παραγραφής των αξιώσεων των ΟΤΑ

  Το θέμα της πενταετούς παραγραφής των αξιώσεων των Ο.Τ.Α. προς τους δημότες, μετά από συνεργασία που είχε με εκπροσώπους της Ένωσης Ιδιοκτητών Αστικών Ακινήτων Ιωαννίνων, είχε φέρει στη Βουλή ο Στ. Καλογιάννης.

  Συγκεκριμένα, ζητούσε να πληροφορηθεί εάν το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα της κατάργησης της εικοσαετούς παραγραφής και της επαναφοράς της πενταετούς παραγραφής των αξιώσεων των Ο.Τ.Α προς τους πολίτες, δεδομένου ότι με απόφαση του ΣτΕ η προθεσμία παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία.

  Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος, επισημαίνει:

  «…σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4304/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), «Χρηματικές αξιώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωση τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών, βεβαιώνονται σε βάρος των υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση προς καταβολή τους. Τυχόν πρόστιμα που επιβάλλονται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, υπολογίζονται επί των οφειλών που ανάγονται στα πέντε προηγούμενα της βεβαίωσης έτη».

  Όσον αφορά την κατάργηση της ανωτέρω διάταξης και την ισχύ εκ νέου της προγενέστερης διάταξης πενταετούς παραγραφής για τις αξιώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), σας γνωρίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει διαρκώς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα των Ο.Τ.Α., όλα τα πρόσφορα μέτρα για την στήριξη της αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

  Όπως αναφέρει ο Σταύρος Καλογιάννης, «είναι εύλογο να έχουν οι πολίτες την ίδια αντιμετώπιση στο θέμα παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου και των ΟΤΑ. Πιστεύω ότι το Υπουργείο θα επανεξετάσει, μόλις αυτό καταστεί εφικτό, την επαναφορά της πενταετούς παραγραφής για τις αξιώσεις των Ο.Τ.Α. προς τους πολίτες».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ