Παρασκευή 02.06.2023
More

  ΥΠΠΟΑ: Οι πρόβες των καλλιτεχνών θα δηλώνονται υποχρεωτικά και θα πληρώνονται

  Θεσπίζεται το Μητρώο Απασχολούμενων στον Πολιτισμό

  Νέα δεδομένα στις συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών φιλοδοξεί να θέσει η διάταξη που καταθέτει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο οι πρόβες των καλλιτεχνών, ηθοποιών, τραγουδιστών, χορευτών, μουσικών και άλλων «αποτελεί χρόνος εργασίας και αμείβεται αναλόγως του χρόνου απασχόλησης, σύμφωνα με ατομική συμφωνία που δεν μπορεί να είναι κατώτερη των θεσπισμένων ελάχιστων αμοιβών».

  Στόχος της ρύθμισης αυτής, σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, είναι να μπει ένα τέλος στην αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία στον χώρο του θεάματος-ακροάματος.

  Επίσης, ο χρόνος των προβών των καλλιτεχνών θα πρέπει να δηλώνεται στην ΕΡΓΑΝΗ, μάλιστα πριν αυτές ξεκινήσουν.

  Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υποχρέωση σύναψης των σχετικών συμβάσεων εργασίας και η δήλωση πρόσληψης στο ΕΡΓΑΝΗ, περιλαμβανομένου και του χρόνου διάρκειας των προβών, προτού αυτές ξεκινήσουν.

  Επιπλέον, θεσπίζεται το Μητρώο Απασχολούμενων στον Πολιτισμό, το οποίο θεωρείται μετεξέλιξη του Μητρώου Καλλιτεχνών, και αποτελεί ένα εργαλείο χαρτογράφησης του κλάδου των εργαζομένων και επαγγελματιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

  Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ

  «Τέλος στο χρόνιο ζήτημα της αδήλωτης και ανασφάλιστης πρόβας στο ζωντανό θέαμα-ακρόαμα έρχεται να βάλει διάταξη που καταθέτει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ρητά ότι ο χρόνος δοκιμών (πρόβας) ηθοποιών, χορευτών, μουσικών και τραγουδιστών που απασχολούνται σε παραγωγές θεάτρου, μουσικής και χορού αποτελεί χρόνο εργασίας και αμείβεται αναλόγως του χρόνου απασχόλησης σύμφωνα με ατομική συμφωνία που δεν μπορεί να είναι κατώτερη των θεσπισμένων ελάχιστων αμοιβών.

  Το φαινόμενο της αδήλωτης και ανασφάλιστης πρόβας αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα των σχέσεων εργασίας στο ζωντανό θέαμα-ακρόαμα και η ρύθμισή του αποτελεί πάγιο αίτημα των εργαζομένων του κλάδου.

  Η διάταξη έρχεται να προστατεύσει τα δικαιώματα ηθοποιών, χορευτών, μουσικών και τραγουδιστών, των βασικών δηλαδή συντελεστών που εναλλάσσονται στις παραγωγές, κατά τεκμήριο δεν απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου και η παρουσία τους στις πρόβες είναι αναγκαία και αδιάλειπτη.

  Συγχρόνως, προβλέπεται η υποχρέωση σύναψης των σχετικών συμβάσεων εργασίας και η δήλωση πρόσληψης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, περιλαμβανομένου και του χρόνου διάρκειας των προβών, προτού αυτές ξεκινήσουν.

  Έτσι διασφαλίζεται η αναγνώριση, αμοιβή και ασφάλιση του πραγματικού χρόνου ενασχόλησης των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων των προβών, ενώ το ρυθμιστικό πλαίσιο καθιστά ευχερέστερο των έλεγχο των εργοδοτών.

  Επιπλέον της διάταξης για τις πρόβες, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καταθέτει δύο ακόμα σημαντικές διατάξεις:

  Σε συνέχεια του Μητρώου Καλλιτεχνών, το οποίο συστάθηκε και λειτούργησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μέσα από το οποίο η κυβέρνηση στήριξε απευθείας με περισσότερα από 105 εκατομμύρια ευρώ τους απασχολούμενους στον πολιτιστικό τομέα, θεσπίζεται πλέον το Μητρώο Απασχολούμενων στον Πολιτισμό (ΜΑΠ).

  Το ΜΑΠ, μετεξέλιξη του Μητρώου Καλλιτεχνών, αποτελεί ένα εργαλείο χαρτογράφησης του κλάδου των εργαζομένων και επαγγελματιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

  Στόχος της χαρτογράφησης είναι η χάραξη και υιοθέτηση αποτελεσματικότερων και δικαιότερων πολιτικών και ιδίως η εφαρμογή υφισταμένων και η θέσπιση νέων δικαιωμάτων, παροχών, εργαλείων, και μέτρων στήριξης των εργαζομένων, καθώς και η  βελτίωση των συνθηκών δραστηριοποίησης, εργασίας και ασφάλισής τους με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ιδιαίτερη φύση του πολιτιστικού κλάδου.

  Οι προτεινόμενες διατάξεις προβλέπουν ότι τα δεδομένα του ΜΑΠ αξιοποιούνται ψευδωνυμοποιημένα εκ μέρους της Πολιτείας, ενώ κανείς εκτός από τον ίδιο τον απασχολούμενο δεν θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία του.

  Το  ΜΑΠ θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο και για τους ίδιους τους απασχολούμενους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, καθώς θα μπορούν μέσα από το Μητρώο να ενημερώνονται για τα ισχύοντα δικαιώματα, παροχές, εργαλεία, πολιτικές και μέτρα στήριξης που τους αφορούν και να λαμβάνουν συναφείς χρηστικές πληροφορίες, καθώς και να ενημερώνονται συγκεντρωτικά από ένα και μόνο σημείο για την κατάσταση εργασίας, ασφάλισης και δραστηριοποίησής τους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης μετά την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.

  Μία επιπλέον διάταξη που καταθέτει το ΥΠΠΟΑ αφορά στην ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων του πολιτιστικού, δημιουργικού και χειροτεχνικού κλάδου παρέχοντας στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τη δυνατότητα εκπόνησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων και προσκλήσεων με χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες για τη διαμόρφωση χρηματοδοτικών προγραμμάτων με σκοπό την στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων του πολιτιστικού, δημιουργικού και χειροτεχνικού κλάδου (στους τομείς της υφαντικής, ξυλοτεχνίας και αγγειοπλαστικής) ύψους άνω των €11 εκατομμυρίων και σύντομα θα ακολουθήσουν οι σχετικές προσκλήσεις, με την υποστήριξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ