Σάββατο 18.09.2021
More

  Νέος διαγωνισμός για την προμήθεια μασκών στα σχολεία

  Στα μέσα του Οκτώβρη βρέθηκε τελικά η φόρμουλα έτσι ώστε να αρχίσει ο νέος διαγωνισμός για την προμήθεια μασκών στα σχολεία της χώρας.

  Ενα μήνα και τρεις ημέρες μετά την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς, η ΚΕΔΕ εδέησε να προχωρήσει σε προκήρυξη νέου διαγωνισμού για τις σχολικές μάσκες.

  Πρόκειται για τις μάσκες που δεν είχαν κατασκευαστεί στον πρώτο διαγωνισμό ή είχαν κατασκευαστεί σε λάθος διαστάσεις, γεγονός που είχε προκαλέσει σάλο αλλά και επιχείρηση καταμερισμού ευθυνών μεταξύ του υπουργείο εσωτερικών, του υπουργείου υγείας και της ΚΕΔΕ.

  Αγνωστος παραμένει ο χρόνος της παράδοσης των νέων μασκών ο οποίος πάντως τοποθετείται προς το τέλη του μήνα που διανύουμε.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση

  Η ΚΕΔΕ προχωρά στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την προμήθεια μασκών που θα διατεθούν σε μαθητές κι εκπαιδευτικό προσωπικό.

  Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ που ελήφθη σήμερα, εγκρίθηκε η σκοπιμότητα διενέργειας διαγωνισμού διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ.2(γ) του άρθρου 32 του Ν.4412/2016) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης προμήθειας 2.600.000 μασκών συνολικού προϋπολογισμού 3.307.200,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Το ποσό αυτό είναι το υπολειπόμενο ποσό του αρχικού προϋπολογισμού, αφαιρουμένων των ποσοτήτων που διατέθηκαν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού.

  Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού δόθηκαν στην ΚΕΔΕ εκ νέου από το Υπουργείο Υγείας μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, οι νέες προδιαγραφές.Επισημαίνουμε ότι με το νέο διαγωνισμό θα διασφαλιστεί η προμήθεια του ίδιου συνολικού αριθμού μασκών που είχαν αρχικά προβλεφθεί, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των σχολικών μονάδων.

  Επίσης, δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των φορολογουμένων σε σχέση με το αρχικά εγκριθέν ποσό, αφού οι νέοι προμηθευτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεταποιήσουν αριθμό μασκών που είχαν αρχικά παραληφθεί με τις παλιές διαστάσεις, πάντα στην ίδια μοναδιαία τιμή.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ