Τετάρτη 24.07.2024
More

  Αίτημα επανελέγχου του φακέλου για το υδροηλεκτρικό στον Καλαρρύτικο

  Τον επανέλεγχο του φακέλου του μικρού υδροηλεκτρικού έργου «Καλαρρύτικος», ισχύος 1,5 MW, ζητά ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης με έγγραφό του προς τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

  Ο κ. Βαΐτσης τους καλεί να δώσουν εντολή στις επιστημονικές ομάδες και τα αρμόδια κλιμάκια των υπηρεσιών τους να ελέγξουν εκ νέου τα στοιχεία, που αφορούν το έργο, που χωροθετείται στον Καλαρρύτικο ποταμό, πλησίον της Ιεράς Μονής Κηπίνας, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

  «Η προστασία της κοιλάδας του Καλαρρύτικου ποταμού από κάθε μορφής παρεμβάσεις και κυρίως αυτού του είδους εγκαταστάσεων, αποτελεί για τον Δήμο μας όρο απαράβατο. Ο φυσικός πλούτος, ο σεβασμός στο περιβάλλον, στα θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, θεωρούμε πως αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Το μοναδικό φυσικό κάλλος, τα εξαιρετικής σημασίας βυζαντινά μνημεία, οι παραδοσιακοί οικισμοί, η ξεχωριστή χλωρίδα και πανίδα αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά και μέρος της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής», αναφέρει αρχικά ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, αναφέροντας πως κατά τη διαδρομή στον Δήμο των υδάτων του ποταμού Αράχθου, που δημιουργείται από την ένωση του Καλαρρύτικου ποταμού και του Μετσοβίτικου, διέρχεται από οκτώ ιστορικά εμβληματικά πέτρινα γεφύρια και από τέσσερα εκ των κορυφαίων βυζαντινών μνημείων της Ηπείρου.

  Ο Ν. Βαΐτσης επισημαίνει ότι στην ευρύτερη περιοχή του προτεινόμενου έργου έχουν λάβει βεβαιώσεις παραγωγού άλλα μικρότερα υδροηλεκτρικά, τα οποία δεν βρίσκονται στον κύριο κλάδο του ποταμού Καλαρρύτικου και Αράχθου, αλλά σε συμβάλλοντα υδατορρέματα, τα οποία ο Δήμος εξετάζει κατά περίπτωση και δεν προβάλλει ως τώρα ιδιαίτερες αντιρρήσεις.

  Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικά η επιχειρηματολογία του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, που αιτιολογεί την εναντίωση στην κατασκευή και λειτουργία του μικρού υδροηλεκτρικού έργου, με έναν από τους βασικότερους λόγους να είναι ότι η θέση του σταθμού παραγωγής, καθώς και όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού, θα είναι εμφανή από το σημαντικότερο μνημείο της περιοχής, την Ιερά Μονή Κηπίνας. Το τεχνικό της υδροληψίας βρίσκεται σε απόσταση μόλις 600 μ. από το μοναστήρι και υπάρχει οπτική επαφή, ενώ επηρεάζονται και τα πέτρινα γεφύρια «Ραφτάνη» και «Συγκούνα».

  Επιπλέον, τονίζεται ότι είναι αναπόφευκτη η αποψίλωση της παρόχθιας βλάστησης, η υλοτομία και εκρίζωση δασικών θάμνων και δέντρων και η διάθεση των προϊόντων στην περιοχή της ευρύτερης κοιλάδας, ενώ επισημαίνεται ότι η εκτέλεση των εκσκαφικών και χωματουργικών εργασιών και ο διασκορπισμός των υλικών στην γύρω περιοχή και ιδιαίτερα σε ρέματα, αλλά και οι αναγκαστικές εκτροπές ποσοτήτων νερού, θα επιφέρουν τεράστιες και ταυτόχρονα αρνητικές γεωμορφολογικές αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον, χωρίς να εξασφαλίζονται ούτε οι ουσιώδεις συνθήκες αποκατάστασης.

  Ειδικά οι εκτροπές και οι εν γένει παρεμβάσεις στις υδάτινες διαδρομές, θα συμβάλλουν αρνητικά στη διάσωση της άγριας πέστροφας, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του περιβαντολλογικού πλούτου του ποταμού Αράχθου. Τέλος, αναφέρεται ότι ο παραγόμενος θόρυβος της μονάδος παραγωγής, αλλά και η ηχητική απόσβεση του υδατορέματος στη συγκεκριμένη περιοχή θα αλλάξουν καθολικά την φυσική εικόνα του περιβάλλοντος.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ