Παρασκευή 19.08.2022
More

  Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών – Εφήβων

  Σύμφωνη γνώμη για το έργο με προϋπολογισμό 660.000 ευρώ εξέφρασε η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου

  Με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης προχωρά η διαδικασία προκήρυξης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων», προϋπολογισμού 660.310,46 ευρώ. Φορέας υλοποίησης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

  Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παίδων και Εφήβων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, η οποία θα συνεισφέρει στη μείωση του ενεργειακού, περιβαλλοντικού και οικονομικού αποτυπώματος του Νοσοκομείου στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου για τις επόμενες δεκαετίες.

  Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

  – Θερμομόνωση στέγης και εξωτερικής τοιχοποιίας.

  – Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες.

  – Εγκατάσταση ημικεντρικού συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου (VRV), θέρμανσης και ψύξης, με το απαραίτητο δίκτυο σωληνώσεων και τον αυτοματισμό της εγκατάστασης.

  – Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού και 4 τυπικών εναλλακτών ανάκτησης θερμότητας αέρος-αέρος.

  – Αντικατάσταση συστήματος φωτισμού με νέα φωτιστικά τεχνολογίας led.

  – Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)

  – Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BMS), με τον απαραίτητο μετρητικό εξοπλισμό και διασύνδεσή του με το κεντρικό BMS του Νοσοκομείου.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  OAED

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ