Κυριακή 25.07.2021
More

  Χωρίς νερό αρκετές περιοχές στο λεκανοπέδιο λόγω βλάβης

  Βλάβη παρουσιάστηκε σε κεντρικό αγωγό του ΣΥΔΛΙ και θα γίνει διακοπή υδροδότησης  του αντλιοστασίου Τούμπας από τη 13.00 π.μ.

  Γι’ αυτό το λόγο θα γίνει διακοπή τροφοδοσίας δεξαμενών: Τ.Κ. Άνω και Κάτω Λαψίστα, Ροδοτόπι, Μ. Γαρδίκι, Ζωοδόχος τμήμα Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Δ.Κ. Πεδινής τμήμα και Αγία Μαρίνα Πεδινής, Τ.Κ. Προφήτης Ηλίας, Ολυμπιάδα, Σταυράκι τμήμα, Μάρμαρα, Κάτω Μάρμαρα & Νεοχωρόπουλο τμήμα, Δήμου Ιωαννιτών και μεμονωμένες συνδέσεις ιδιωτών από τους κεντρικούς αγωγούς του ΣΥΔΛΙ στις ανωτέρω περιοχές και μεμονωμένες συνδέσεις ιδιωτών στους κεντρικούς αγωγούς του Σ.ΥΔ.Λ.Ι. στις περιοχές Ανατολής πίσω από το Πανηπειρωτικό, περιοχή Κατσικά πλησίον Νομαρχιακού ΚΤΕΟ μεταξύ Μπάφρας -Κουτσελιού και πτηνοτροφεία μεταξύ Κουτσελιού –Χαροκόπι και Πεδινή προς Αμπελιά.

  Στις παραπάνω περιοχές υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μείωση πίεσης στην υδροδότηση των κατοίκων ή και διακοπή ειδικά στην Ολυμπιάδα και στις συνδέσεις ιδιωτών, επιχειρήσεις και πτηνοτροφεία από τους κεντρικούς αγωγούς του ΣΥΔΛΙ στις ανωτέρω περιοχές.

  Ήδη τα συνεργεία του Συνδέσμου δουλεύουν για την αποκατάσταση.

  Η υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί μετά την αποκατάσταση της βλάβης.

  Παρακαλούνται οι κάτοικοι για περιορισμό της κατανάλωσης πριν και μετά την διακοπή μέχρι να ισορροπήσει το σύστημα ύδρευσης στο σύνολο των περιοχών που αναφέρονται.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ