Κυριακή 21.07.2024
More

  «Πράσινη» πιστοποίηση για το Πανεπιστημιακό

  Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ανακοίνωσε ότι  απέκτησε την πιστοποίηση με το Πρότυπο ΕΝ ISO 14001 : 2015. Πρόκειται για διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

  «Το Νοσοκομείο μας, συμμορφούμενο πλήρως με την κείμενη νομοθεσία καθώς και τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την ορθή διαχείριση Αποβλήτων του, προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες δράσεις με σκοπό την μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.  Ως τέτοιες δράσεις αναφέρονται, ενδεικτικά μόνο, η κατάρτιση και συνεχής προσαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας που περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων εντός της Υ.Μ αποβλήτων,  η προώθηση της ανακύκλωσης καθώς και η τακτική πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διαχείριση των αποβλήτων», σημειώνει και καταλήγει:

  «Φυσικά πρόκειται για το επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας και αρμονικής συνεργασίας της Διοίκησης, της Επιτροπής Διαχείρισης ΑΥΜ (Υπεύθυνης Διαχείρισης ΑΥΜ, κ. Παρασκευής Ζώτου) καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ