Κυριακή 20.06.2021
More

  «Πράσινο σημείο» και στον Δήμο Ζηρού

  Εντάχθηκε στο Ε.Π. “Ήπειρος 2014-2020” το έργο κατασκευής «Πράσινου σημείου»

  Εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» το έργο κατασκευής “Πράσινου σημείου” στον Δήμο μας. Πιο συγκεκριμένα εντάχθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος- προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Ε. Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» η πράξη για κατασκευή «πράσινου σημείου” με τίτλο Πράξης” ‘Κατασκευή  «πράσινου σημείου» Δήμου Ζηρού”.

  Ενημερωτικά ο Δήμος αναφέρει ότι ‘Πράσινο Σημείο’ είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, Α.Η.Η.Ε. κ.αά), μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), αλλά και διάφορα άλλα είδη αποβλήτων. Βασικός σκοπός του είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο:

  – Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

  – Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων.

  – Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών.

  – Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή.

  Το ‘Πράσινο Σημείο’ που θα δημιουργηθεί στον Δήμο μας και συγκεκριμένα στη θέση “Γούβες” στην Παλιά Φιλιππιάδα θα είναι δυναμικότητας 787.5 t/έτος.

  Αξίζει να σημειωθεί όσον αφορά το ‘πράσινο σημείο’ που θα δημιουργηθεί στον Δήμο Ζηρού, ότι η πράξη χωρίζεται σε τέσσερα υποέργα ως εξής:

  1. Υποέργο 1: «Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζηρού».

  2. Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Ζηρού».

  3. Υποέργο 3: «Ηλεκτροδότηση του έργου “Οικόπεδο πράσινου σημείου’». 4.

  Υποέργο 4: «Διενέργεια σωστικών αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ