Κυριακή 29.05.2022
More

  e-ΕΦΚΑ: Μόνιμο το μέτρο των ηλεκτρονικών ραντεβού-Αυξάνονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες

  Τον καιρό της πανδημίας το μέτρο συνέβαλε σημαντικά στην αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών
  Την ενίσχυση δύο μέτρων που θα συντελέσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και παράλληλα θα αντιμετωπίσουν σημαντικά την ταλαιπωρία των πολιτών ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ: Αφενός μεν τη μονιμοποίηση και επέκταση του συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού αφετέρου δε την παροχή 50 ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά, καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες συναλλαγές με τους πολίτες.

  Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

  «Επεκτείνονται και γίνονται μόνιμο μέτρο τα ηλεκτρονικά ραντεβού

  Άμεσος στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι:

  Α) Η σταδιακή αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

  Β) Όσες υπηρεσίες παρέχονται ηλεκτρονικά, αλλά και μέσω των υποκαταστημάτων, σταδιακά να διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην αποφόρτιση των υπαλλήλων και την αξιοποίησή τους σε πτυχές του φορέα με αυξημένες ανάγκες».

  Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η μονιμοποίηση του συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού, η ενίσχυση και ανάδειξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία του νέου ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου, που δρομολογούμε, θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων από τον ΕΦΚΑ. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε προς τη κατεύθυνση αυτή με όποιες προσπάθειες και με όποιες συγκρούσεις και αν απαιτηθούν. Οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται να αισθάνονται -και στη περίπτωση του ΕΦΚΑ- πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

  Από την πλευρά του, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής, σημείωσε: «H νέα διοίκηση του e-ΕΦΚΑ θέτει ως άμεση προτεραιότητα την επίλυση των προβλημάτων εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Με ένα πλέγμα δράσεων άμεσης εφαρμογής βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών στις συναλλαγές τους με το φορέα και δρομολογούμε την υλοποίηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που θα περιορίσουν αισθητά την ταλαιπωρία. Σε αυτήν τη μάχη καλούμε όλους τους υπαλλήλους του φορέα να ενώσουμε δυνάμεις και να λύσουμε από κοινού τα προβλήματα. Και είμαι βέβαιος πως θα το πετύχουμε».

  Η λίστα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

  Παρατίθεται η λίστα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανά κατηγορία ασφαλισμένου που είναι προσβάσιμες, μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ:

  1. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μισθωτούς

  – Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

  – Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας

  – Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας

  – Βεβαίωση προϋπηρεσίας

  – Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας

  – Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης

  – Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

  – Βεβαίωση απογραφής

  – Ατομικά στοιχεία

  – Ασφαλιστική ικανότητα

  2. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

  – Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

  – Έναρξη ασφάλισης (χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης για ΔΟΥ)

  – Μεταβολή δραστηριότητας μη μισθωτών

  – Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών

  – Βεβαίωση επανεγγραφής μη μισθωτών

  – Εισφορές μη μισθωτών

  – Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας

  – Βεβαίωση απογραφής

  – Ασφαλιστική ικανότητα

  – Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση

  – Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ)

  – Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021

  – Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες Ν. 4611/2019

  – Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής Ν. 4554/20183)

  3. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εργοδότες

  – Απογραφή φυσικού προσώπου στο μητρώο εργοδοτών

  – Πιστοποίηση εργοδοτών

  – Βεβαίωση εργοδότη για επίδομα ασθένειας

  – Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

  – Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ

  – Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου

  – Οικονομική καρτέλα εργοδότη

  – Διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ (Παρ. 9 Αρθρ. 39 Ν. 4387/2016)

  – Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης απασχολουμένων

  – Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για εργοδότες Ν. 4611/2019

  – Προβολή αποβληθεισών ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 2002 έως 20114)

  4. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους

  – Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης

  – Απασχόληση συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ

  – Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

  – Ηλεκτρονική αίτηση προκαταβολής σύνταξης

  – Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης

  – Εκτύπωση ενημερωτικού σημειώματος επιστροφής μειώσεων συντάξεων

  – Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος

  – Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΝΑΤ

  – Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος ΕΤΕΑΕΠ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

  – Ένσταση/αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης

  – Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας

  – Ηλεκτρονική Αίτηση Επικουρικής Σύνταξης τ. ΕΤΕΑΜ

  5. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, συμβολαιογράφοι, ιατροφαρμακευτικοί σύλλογοι, κ.ά.)

  – Λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

  – Πιστοποίηση φορέων για τη λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

  – Επιβεβαίωση εγκυρότητας αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

  – Έλεγχος εγκυρότητας βεβαιώσεων

  – Πιστοποίηση φορέων για τη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας

  – Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας

  – Υποβολή αιτήματος για ληξιπρόθεσμα υγείας

  6. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ

  – Πιστοποίηση οφειλετών

  – Ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών

  – Πίνακας χρεών οφειλέτη

  – Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη

  – Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης

  – Ρύθμιση οφειλών

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ