Σάββατο 20.07.2024
More

  Μεταβιβάσεις ακινήτων: Ποιες δηλώσεις φόρου θα υποβάλλονται ψηφιακά

  Μέσω της πλατφόρμας myproperty

  Με ψηφιακό τρόπο θα υποβάλλονται και οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY, από την προσεχή Τετάρτη.

  Σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ για τον ΦΜΑ, από τις  10 Ιανουαρίου, θα υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:

  • τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο με επαχθή αιτία, για την οποία υποβάλλεται κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβαλλόμενους, πλην των συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, εξώνησης, διόρθωσης, επανάληψης ή ακύρωσης συμβολαίου

  • την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία

  • τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου και

  • τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

  Ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου

  Γενικότερα, ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτων αφορά τα ακίνητα τα οποία έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο, ενώ η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μια μόνο ημέρα, αρκεί να μην εκκρεμεί προηγούμενη πράξη στο ίδιο ακίνητο και επίσης τα τέλη να πληρώνονται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

  Μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα λοιπόν, όσοι πολίτες και συμβολαιογράφοι χρησιμοποιούν τον φάκελο μεταβίβασης μέσω του https://akinita.gov.gr θα λαμβάνουν μεταγραφή ή δικαιολογημένη απόρριψη. Σε αντίθεση με την πολύμηνη ταλαιπωρία των πολιτών για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου, ο ψηφιακός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να γίνεται η «μεταγραφή σε μια ημέρα» καθώς καταργούνται 4 δικαιολογητικά. Αυτά είναι τα εξής:

  • Το Πιστοποιητικό περί μη οφειλής ΤΑΠ
  • Η έκδοση ΑΚΔ (Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος)
  • Η Αίτηση προς Καταχώριση
  • Η Περίληψη Συμβολαίου

  Καταργείται επίσης και η φυσική παρουσία σε Κτηματολογικά Γραφεία για όσους κάνουν χρήση του Φακέλου Μεταβίβασης. Τονίζεται ότι ο Κωδικός Αριθμός ακινήτου (ΚΑΕΚ) «κλειδώνει» για όσο διαρκεί η συναλλαγή ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια στις συναλλαγές.

  Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ