Κυριακή 20.06.2021
More

  ΦΕΚ με όλα τα κατεπείγοντα μέτρα για τον κορωνοϊό

  Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και περιορισμού της διάδοσής του.

  Στην ΠΝΠ περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού και συνοψίζονται ως εξής:

  • Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις.
  • Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων.
  • Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
  • Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας.
  • Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις.
  • Αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
  • Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης – Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης.
  • Θέματα συμβάσεων του υπουργείου Οικονομικών.
  • Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».
  • Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
  • Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.
  • Ρυθμίζονται ζητήματα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  • Παράταση ισχύος αδειών διαμονής, λόγω εξαιρετικών αναγκών.
  • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.
  • Προσωπικό κλάδων υγείας.
  • Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
  • Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  • Ματαίωση παρελάσεων.
  • Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ