Δευτέρα 22.07.2024
More

  Λήγει σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα

  Την Παρασκευή 21 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις για τα ακίνητα που βρίσκονται κοντά ή μέσα σε δασικές εκτάσεις και στις 30 Ιουνίου η προθεσμία δηλώσεων για τα ακαθάριστα οικόπεδα.

  Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν τα κλαδέματα δέντρων, θάμνων και την απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, καθώς φαίνεται ότι μαζεύτηκαν όλα όσα ζητάει ο κανονισμός πυροπροστασίας, ωστόσο το μπάχαλο που δημιουργήθηκε παραμένει.

  Την ίδια ώρα, καθώς πλησιάζει η ώρα της λήξης της προθεσμίας για τα ακαθάριστα οικόπεδα (30 Ιουνίου), οι ιδιοκτήτες τρέχουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες απομάκρυνσης ξερόχορτων, κοπής δέντρων και θάμνων.

  Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τον κανονισμό πυροπροστασίας

  Σε ό,τι αφορά τον Κανονισμό Πυροπροστασίας εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, οι εκθέσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Η κατάθεση των στοιχείων γίνεται από τον αρμόδιο επιστήμονα μηχανικό, τοπογράφο, δασολόγο ή γεωπόνο που συντάσσει για λογαριασμό των ιδιοκτητών τις εκθέσεις, είτε χειρόγραφα και αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή e-mail στους οικείους δήμους.

  Κατόπιν αυτών, οι υπόχρεοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός εύλογου διαστήματος (η προθεσμία είναι δεκαήμερη για να ολοκληρωθούν οι εργασίες) τη Δήλωση Συμμόρφωσης. Σε αυτή, δηλαδή, ο ιδιοκτήτης θα δηλώνει ότι ακολούθησε τις οδηγίες του τεχνικού επιστήμονα περιγράφοντας τις παρεμβάσεις στις οποίες προχώρησε.

  Ειδικά για φέτος, έχει ανασταλεί η εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης με τα προτεινόμενα μέτρα και υποχρεωτική είναι η εφαρμογή μόνο των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας. Αυτά αφορούν την πρώτη γραμμή προστασίας από μια πυρκαγιά, δηλαδή τα κλαδιά και τα δέντρα που εφάπτονται με τα κτίρια, τα ξερόχορτα, οι θάμνοι και τα σκουπίδια, καθώς και τα εύφλεκτα υλικά στους εξωτερικούς χώρους.

  Ο κανονισμός αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε άλση και σε ακτίνα ως 300 μέτρα από δάση.

  Τι συμβαίνει με τα ακαθάριστα οικόπεδα

  Τα οικόπεδα πρέπει να είναι ήδη καθαρισμένα. Αυτό που μπορεί να γίνει έως τέλος του μήνα είναι η ΄δήλωση στην πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr.

  Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

  • περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
  • περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
  • εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ.(α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και
  • εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας .

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), και το άρθρο 53Α του ν.4662/2020 (Α΄27), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ