Σάββατο 27.02.2021
More

  Αποκαθίστανται ο δρόμος Σκαμνέλι – Παλαιοσέλι

  Σε έργα για αποκαταστάσεις ζημιών σε δρόμους προχώρησε, με αποφάσεις της μεταξύ άλλων, η συνεδρίαση χτες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Αναλυτικά: Αναδείχτηκαν οριστικοί ανάδοχοι για τα έργα:
  • Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού ορεινού δικτύου Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος Δημήτριος Φούκας. • Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι- Ηλιοχώρι- Βρυσοχώρι- Παλαιοσέλι, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Ανάδοχος Γεώργιος Ντάφλης,
  Επίσης αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (Τετράγωνο ΑΤΕΒΕ) για το έργο «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό- Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό, προϋπολογισμού 140.000 ευρώ.
  Επίσης εγκρίθηκε η υλοποίηση των έργων:
  • Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αντιστήριξη πρανών επί της οδού Άρτας- Ρετσιανών, μετά από πλημμύρα, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
  • Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Ε.Ο. Πρέβεζα- Ηγουμενίτσα προς Πάργα, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ