Τρίτη 06.06.2023
More

  Νέα μηχανήματα παρέλαβε το Πανεπιστημιακό

  Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ανανέωση και εκσυγχρονισμό του πάγιου Ηλεκτρομηχανολογικού, Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), το νοσοκομείο παρέλαβε τον πρώτο εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στο έργο «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΓΝΙ».

  Είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.450.000 € και βρίσκεται ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (κωδ. ΟΠΣ 5032929).

  Η Πράξη διαρθρώνεται σε 12 Υποέργα, μεταξύ των οποίων είναι η εγκατάσταση μηχανήματος οστικής πυκνότητας, προμήθεια ενός C-ARM για ERCP, θερμομόνωση-υγρομόνωση ταρατσών, εγκατάσταση κλιματισμού σε κλινικές, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος 500 KVA, αντικατάσταση θυρών εισόδου και εξόδων κινδύνου, αλλαγή λαμπτήρων με περίπου 10.000 φωτιστικά LED, αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης κτιρίου-BMS κλπ.

  Τα Υποέργα της Πράξης που υλοποιήθηκαν είναι:

  1.Προμήθεια και εγκατάσταση επτά χειρουργικών προβολέων σε  ισάριθμες χειρουργικές αίθουσες του ΠΓΝΙ. Σε αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και τεχνολογικά απαξιωμένων χειρουργικών προβολέων άνω της 15ετίας εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε άμεση λειτουργία επτά σύγχρονοι χειρουργικοί προβολείς συμβατικής δαπάνης 109.906 €.

  2. Προμήθεια και εγκατάσταση  τεσσάρων παρακλίνιων monitor και

  ενός κεντρικού σταθμού τεχνολογίας TFT, για σύνδεση με υπάρχον δίκτυο monitor της ΜΕΠΚ. Το δίκτυο παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενούς της Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών (ΜΕΠΚ) του ΠΓΝΙ αναβαθμίστηκε και ενισχύθηκε με 4 υπερσύγχρονα παρακλίνια μόνιτορ και έναν κεντρικό σταθμό TFT συμβατικής δαπάνης 64.976,00 €.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ