Σάββατο 04.02.2023
More

  Μέτρα για την πυροπροστασία του Αισθητικού Δασυλλίου

  Το Δασαρχείο Ιωαννίνων αναφέρεται στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πυροπροστασία του Αισθητικού Δασυλλίου Ιωαννίνων

  Στην ανακοίνωσή του σημειώνεται:

  «Η Υπηρεσία μας, όπως κάθε έτος, προέβη στις εργασίες συντήρησης, επισκευής καθώς και σε  έλεγχο της πληρότητας των υδατοδεξαμενών και του δικτύου πυρόσβεσης των αισθητικών δασυλλίων Ιωαννίνων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ενημερώθηκε το αρμόδιο γραφείο της Π.Υ Ιωαννίνων. Κατά την διενέργεια ελέγχων για την λειτουργικότητα του πυροσβεστικού δικτύου διαπιστώθηκαν ορισμένες δυσλειτουργίες οι οποίες αποκαταστάθηκαν εκ νέου από την Υπηρεσία μας.

  2. Η ετήσια συντήρηση και επισκευή των υδατοδεξαμενών και του δικτύου πυρόσβεσης των αισθητικών δασυλλίων προϋποθέτει την έγκριση και χορήγηση των απαιτούμενων για το σκοπό αυτό πιστώσεων, οι οποίες κατ’ έτος είναι πενιχρές έως ανύπαρκτες.

  3. Τα έτη 2018 & 2019 στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών η Υπηρεσία μας προέβη σε δασικές εργασίες καθαρισμού ξηρών χόρτων, κατακείμενων ξηρών κλάδων, ξηρών ατόμων δενδρώδους βλάστησης καθώς και λοιπής συσσωρευμένης βιομάζας στα αισθητικά δασύλλια περιοχής ευθύνης της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και προτεραιότητα στα περιαστικά αισθητικά δασύλλια. Για την  απομάκρυνση της συσσωρευμένης βιομάζας διατέθηκαν οχήματα τόσο από το Δήμο Ιωαννιτών όσο και από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς η Υπηρεσία μας δε διαθέτει ανάλογο όχημα για την απομάκρυνση τους. Επειδή όμως το ξυλαπόθεμα των δασυλλίων είναι υπερώριμο  η ανάγκη καθαρισμού της επικίνδυνης βιομάζας που σωρεύεται την ξηροθερμική περίοδο είναι συνεχής, απαιτείται περιοδικός καθαρισμός και άμεση απομάκρυνσή της, γεγονός που απαιτεί την ύπαρξη εργατοτεχνικού προσωπικού σε μόνιμη ή εποχιακή βάση. Η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών ήταν εφικτή και αποτελεσματική την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας καθώς υπήρχε συνεχής παρουσία προσωπικού και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων.

  4. Οι εργασίες απομάκρυνσης  της παρεδαφιαίας βλάστησης στους χώρους των παιδικών χαρών και σε ζώνες πλησίον των παρακείμενων στο αισθητικό δασύλλιο οικιών έχουν ολοκληρωθεί από τους υπάρχοντες υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα καθήκοντα που είναι επιφορτισμένοι παρά την έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού.

  5. Την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση του έργου «Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων». Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός των προσεχών μηνών και αφορούν στην συλλογή και απομάκρυνση υπολειμμάτων υλοτομικών εργασιών παρελθόντων ετών, ξερών και σπασμένων κλάδων, ξηροτάπητα, θαμνώδους και παρεδαφιαίας βλάστησης καθώς και άλλη πιθανής εύφλεκτης ύλης.

  6. Τα  πρόχειρα μέσα κατάσβεσης (σιδερένια βαρέλια) είχαν τοποθετηθεί από την Υπηρεσία μας σε παρελθόντα έτη, πριν από την υλοποίηση του έργου κατασκευής των υδατοδεξαμενών και του δικτύου πυρόσβεσης, ως ένα πρόχειρο μέτρο αντιμετώπισης πυρκαγιάς στην έναρξή της. Ένας σημαντικός αριθμός των μέσων αυτών αφαιρέθηκαν από αγνώστους, ενώ τα υπόλοιπα μετατράπηκαν σε κάδους απορριμμάτων από τους επισκέπτες του δασυλλίου.  Στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας πραγματοποιήθηκε καθαρισμός τους και επανατοποθέτηση ορισμένων εξ αυτών, τα οποία και πάλι μετατράπηκαν σε κάδους απορριμμάτων και ως εκ τούτου κρίνεται ότι δεν ικανοποιείται η λειτουργικότητα τους και η σκοπιμότητα επανατοποθέτησης τους».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ